środa, 8 maja 2013

Graal, 8.05.2013 (vs. wycena Mispolu w wezwaniu)

Na szybko wykres GraalaKurs po niema 20% wzroście w ostatnim miesiącu zbliżył się do średniej 200 sesyjnej w okolicy 12,15. Kolejna strefa oporu to poziomy 12,50-13,00, przebicie 200 sesyjnej od dołu tradycyjnie zwiększa szanse na dalszy wzrost. ja jednak chciałbym też zwrócić uwagę na inną kwestię: wczoraj litewski fundusz NDX ogłosił kolejne wezwanie na Mispol określając cenę na poziomie 2,23 PLN, która wycenia całą spółkę na 40 mln zł i jest to jednocześnie wielkość kapitałów własnych spółki, czyli aktywów pomniejszonych o zobowiązania (czyli wartość księgowa). W ocenie mniejszościowego akcjonariusza (Bakallandu) i tak ta cena nie odpowiada wartości godziwej spółki.

W przypadku Graala, kapitał własny na koniec 2012 roku wynosi 204 mln PLN, co w przeliczeniu odpowiada wartości ok. 25 PLN za jedną akcję. Jest to obecnie jedna z trzech najniżej wycenianych pod kątem tego wskaźnika spółek wchodzących w skład indeksu WIG Spożywczy. 

Tak więc biorąc pod uwagę wycenę w wezwaniu na spółkę ze zbliżonej branży, jak i sytuację techniczna, warto się zainteresować akcjami Graala.
Ewentualny SL pon 10,50 PLN


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz